Adományok, hagyatékok

A kezdetek

Az 1895-ben a minőségi tanárképzés céljával alapított, ekkor még a Csillag utca (ma Gönczy Pál u.) 2. épületben működő Eötvös Collegium magas követelményei teljesítéséhez színvonalas könyvtárat igyekezett biztosítani. Ennek alapját Semsey Andor mineralógus 5000 forintos felajánlása teremtette meg, a szaktanárok javaslatai alapján ebből az összegből vásárolták meg a könyvtár magját, s a továbbiakban is, Bartoniek Géza igazgató bármilyen kéréssel is kereste meg, Semsey készséggel támogatta a Collegium könyvtárát.

Semsey Andor felajánlása

Semsey Andor 5000 forintos felajánlása

„Rendelkezésedre bocsátok 5000 frt-ot azzal a rendeltetéssel, hogy abból az alakulóban levő Eötvös József br. Kollégium könyvtárának alapja épüljön föl. Válaszd ki, hozzáértők meghallgatásával a beléilleszthető könyveket, úgy, hogy azok között, a szakszerű tanulmányokra szükségeseken kívül, legyenek olyanok is, mely bármely szak tanulójának kedves és művelő olvasmányul szolgálhatnak, mert kell, hogy a tanár tudós, de művelt is legyen.” (Semsey Andor levele Eötvös Lorándhoz (1895. július 6.) EJC MDKL 86. doboz 178. dosszié 1/2)

 

1896 tavaszán a vallás- és közoktatásügyi miniszter „a Báró Mednyánszky Dénes által valamely tudományos köz-intézet céljaira felajánlott s a Nemzeti Múzeumban letétként őrzött nagybecsű könyvgyűjteményt az adományozó hozzájárulásával a báró Eötvös József Collegium tulajdonába” bocsátotta.

Mednyánszky Dénes portréja

Mednyánszky Dénes portréja

Mednyánszky Alajos portréja

Mednyánszky Alajos portréja

 

 

 

 

 

 

 

 

A folytatás…

Halász Gábor könyvtára

Szabó Dezső könyvtára

Gombocz Zoltán könyvtára

Sőtér István könyvtára

Klaniczay Tibor könyvei