A Baumgarten Alapítvány könyvei

 

1951-ben Basch Lóránt Városmajor utcai lakásáról Borsa Gedeon szállított az Eötvös Könyvtárba 7 láda könyvet a megszüntetett Baumgarten Alapítvány könyvtárából…

A könyvek közül a legértékesebbek Elek Artúr dedikált kötetei, amelyeket ma is külön gyűjteményként kezelünk. Elek Artúr, aki alapításától a Nyugat vezető kritikusa, esszéírója volt, nem sokkal a német megszállást követő öngyilkossága előtt végrendeletet készített, amelyben mintegy tízezer kötetre rúgó könyvtárát több nyilvános gyűjteményre hagyta, így a „Magyar írók műveinek dedikált példányait a Baumgarten-alap könyvtárának…” 1950-ben – az alapítványok feloszlatásáról szóló rendeletre hivatkozva – a Baumgarten-alap is felszámolásra került. Bár Basch Lóránt tesz még egy kísérletet fenntartására: „Elgondolásunk az volna, hogy ez az alapítvány, mely eddig az élő irodalmat szolgálta, ezentúl az irodalomtörténet tudományának körébe vágó feladatot teljesíthetne…” a 20. század első felének irodalmával foglalkozva, s ehhez indokolt egy speciális könyvtár létrehozása. A minisztérium elutasító válasza: „Az Ön által javasolt könyvtár felállítását szükségtelennek tartjuk. A Nyugat korszakának irodalomtörténeti dokumentumait a Tudományos Akadémia, ill. az Irodalomtörténeti Társaság hivatott összegyűjteni.” (Basch Lóránt levele Révai József miniszternek és a minisztérium válasza: OSzK Fond 145/18/1 és 4. Közli: A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1941–1951. V. kötet. Szerk. Téglás János. Bp., Argumentum, 2007, 193–196.)

Kosztolányi Dezső Elek Artúrnak

Kosztolányi Dezső Elek Artúrnak dedikált kötete