Gombocz Zoltán könyvtára

Ahogy a könyvtár alapítása is nagylelkű adományoknak volt köszönhető, a továbbiakban is a gyarapodásnak jelentős részét tette ki a Collegium egykori tanárainak és diákjainak adománya, hagyatéka. 1936-ban az állam megajándékozta a Collegiumot Gombocz Zoltán „egész életen át gyűjtött és féltő szeretettel gondozott könyvtárával”, „…benne a Magyar Etymologiai Szótár munkálataival összefüggésben a magyar szófejtés tudományának szinte teljes anyaga megvan…”. (Szabó Miklós beszéde Gombocz Zoltán sírjánál 1936. május 1-jén = Szövetségi Évkönyv XIV–XV. 1936–37. Bp., Eötvös József Collegium 1937.) Értékének megállapítására tudós bizottságot kért fel Szabó Miklós, melynek tagjai Ligeti Lajos, Pais Dezső, Trócsányi Zoltán és Zsirai Miklós voltak.

Minden kötetbe beragasztották Gombocz Zoltán ex  librisét:

Gombocz Zoltán ex libris

Gombocz Zoltán ex libris