Halász Gábor könyvtára

 

Halász Gábort, a Nyugat vezető kritikusát, az OSzK munkatársát (1943-ban a kézirattár és a muzeális gyűjtemények vezetőjévé nevezték ki) 1944-ben munkaszolgálatra hívták be, s a szenvedéseket nem élte túl. Hagyatékát, majd’ 1000 kötetet egy ideig egyben helyeztek el az első emelet egyik előadószobájában. Lator László így emlékezik: „Nekem legkedvesebb a Halász Gábor-könyvtár volt, ami nem is függött össze a nagykönyvtárral. Ott vehettem életemben először a kezembe a Proust sorozatot…” (Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös Collegiumra. S. a. r. KELEVÉZ Ágnes. Bp. 2007. ELTE Eötvös József Collegium–Petőfi Irodalmi Múzeum, 314.)

Napjainkban e kötetek szakrend szerinti helyükön (nagyobbrészt az angol, francia és a klasszika-filológia anyagban) találhatóak, csak a dedikált magyar irodalmi anyagot őrizzük elkülönítve. Minden kötetben „Halász Gábor könyveiből” pecsétnyomat van.

Bernáth Aurél: Halász Gábor portréja

Bernáth Aurél: Halász Gábor portréja