Klaniczay Tibor könyvei

A legendás igazgató Klaniczay Tibor halála után családja könyvtárunknak ajándékozta könyvei egy részét – jelentős művekkel gazdagítva így az általa létrehozott medievisztika-reneszánsz szakgyűjteményt.

Klaniczay Tibor ex librise:

Klaniczay Tibor ex librise

Klaniczay Tibor ex librise