Eötvös József könyvtára

Benczúr Gyula - Eötvös József portréja

Eötvös József portréja

 

Eötvös Loránd, az Eötvös Collegium életre hívója és első kurátora édesapja, Eötvös József könyvtárának egy részét (kb. 900 kötetet) ajánlotta föl az intézménynek, az eredeti könyvszekrényekkel együtt – a kollégium igazgatói mindig különgyűjteményként kezelték ezt az adományt, s a díszteremben tartották.

 

Eötvös József könyvtárának másik részét (kb. 650 kötetet) fia 1871-73 között a műegyetemi könyvtárnak ajándékozta. A könyveket „Eötvös könyvtár” feliratú körpecséttel látták el és a szakrendi csoportoknak megfelelően beosztották az állományba. Az 1960-as évek elején – mivel a kötetek zöme úgysem illett a könyvtár profiljába (történeti, földrajzi, jogi munkák) – kiválogatták a törzsanyagból és különgyűjteményt hoztak létre Eötvös József születésének 150. évfordulójára emlékezve. Azt ezt ismertető cikkre figyeltek föl az Irodalomtörténeti Intézet munkatársai, s arra kérték a Műszaki Egyetem Központi Könyvtárát, engedje át az Eötvös-hagyatékot, hogy a két gyűjtemény egyesítésével megkönnyítse az Intézetben folyó Eötvös-kutatást. A kérés megértésre talált, így 1965-ben a két hagyaték-rész egyesült.

A gyűjtemény alapos, több szempontú feldolgozását Bényei Miklós végezte el (Eötvös József olvasmányai c. doktori disszertációjában és számos tanulmányában), a kötetek nyomtatásban is megjelent katalógusát Gángó Gábor állította össze.

díszterem

Az Eötvös Collegium egykori díszterme – a falon balról jobbra Eötvös József portréja, Eötvös Loránd büsztje, Eötvös József egyik könyvszekrénye könyveivel, Bartoniek Géza, Mednyánszky Dénes és Alajos portréja, Eötvös másik könyvszekrényének részlete

Néhány kötet címlapja: