Kertész Imre Gyűjtemény

 

Az Irodalomtudományi Intézet munkatársai a kezdetektől szoros kapcsolat ápoltak és ápolnak a kortárs irodalom alkotóival, szellemi műhelyeivel, s mind a mai napig jelentős szépirodalmi folyóiratok szerkesztőbizottságainak is tagjai. Kertész Imre, miután 2002-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat, Hafner Zoltánt kérte fel újabb, készülő művei szerkesztésére és gondozására. Ebből a baráti és szakmai kapcsolatból azóta számos kötet született (Felszámolás, K. dosszié, Mentés másként, A végső kocsma, A néző, Európa nyomasztó öröksége, A megfogalmazás kalandja, Hangoskönyv).

E gyűjtő- és rendszerező munka során derült ki, hogy hazai közgyűjteményeinkben csak szórványosan találhatók meg a szerző idegen nyelvű művei és a róla szóló fontosabb munkák. Intézetünk kötelességének érezte, hogy e hiányt lehetőségeihez mérten mielőbb pótolja, s ebben Kertész Imre nagyvonalúan segédkezett: rendelkezésünkre bocsátotta a birtokában lévő külföldi kiadások egy-egy példányát, valamint a vele foglalkozó idegen nyelvű folyóiratok tematikus számait. Az író életének utolsó öt évében folyamatosan küldte – Hafner Zoltán közvetítésével – a könyvtárunknak szánt kiadványokat, melyekből különgyűjteményt hoztunk létre. A mára közel 300 tételt tartalmazó ajándékból 237 kötet szépirodalmi műveinek külföldön megjelent fordítása (a Sorstalanság 55 kiadásban!). A művek online katalógusunkban kereshetőek: http://hunteka.titkarsag.mta.hu/irodalomtudomanyi/

Néhány címlap ízelítőül: