Hajdani munkatársaink

 

Könyvtárunknak 1895-től több mint 30 éven át nem volt könyvtárosa, e feladatokat az igazgató esetenként felkért hallgatókkal és tanárokkal végeztette személyes felügyelete mellett. 1928-ban kapott Tomasz Jenő, a Collegium tanára könyvtárosi kinevezést, 1940-ben, aligazgatói előléptetése után az addig francia nyelvet oktató Kenéz Ernő követte e tisztségben. 1950-ben, amikor az Akadémia átvette a könyvtár kezelését, a megszűnt Collegium dolgozóit foglalkoztatta tovább: Tomasz Jenőt (aki még az év karácsonyán meghalt, így ekkortól özvegye lépett könyvtári szolgálatba), Kenéz Ernőt, Németh Miklóst. 1951-től Szőke Sándort bízták meg a könyvtár vezetésével, s maradt tisztében az Intézet megalakulása után is, egészen 1963-ig, ekkor az Archívum gondozására kapott megbízást. Az őt követő könyvtárvezetők: Bor Kálmán (1963–1973), Vujicsics D. Sztoján (1973–1975), Stoll Béla (1975–1977), Németh Miklós (1977–1986), Németh S. Katalin (1986–2007) és Zarnóczkiné Héjjas Eszter (2007–2015).

Az elmúlt 60 évben rengetegen segítették a könyvtár munkáját, az Intézet kutatói közül is sokan dolgoztak rövidebb-hosszabb ideig könyvtárosként, vagy töltötték itt egyetemi könyvtári gyakorlatukat. 1958-tól 1966-ig könyvtárosunk volt  Sánta Ferenc is.

Jelenlegi munkatársak: Botka Anikó és Markó Veronika