Sánta Ferenc

Könyvtáros 1964/2 95

Könyvtáros 1964/2

 

Az író 1958-tól 1966-ig volt az Eötvös Könyvtár munkatársa, természetesen bizonyos fokig kivételezett helyzetben: heti egy, majd két alkotónapot kapott az Intézet vezetésétől, valamint nyaranta egy-egy hónap alkotószabadságot is.

 

 

„Sánta Ferenc könyvtári munkáját jól végzi. Egyenletesen dolgozik az olvasószolgálaton kívüli munkakörében, mely a füzetanyag darabonként való revízióját jelenti. Ezen kívül az olvasószolgálat mellett határidőre elvégez alkalmi feladatokat: hasonlítás, könyvjegyzék leírása etc. Munkája megítélésében igen fontos az olvasókkal, kölcsönzőkkel való bánásmódja. Magatartása kölcsönzői posztján a szocialista nevelés elveit valósítja meg […] Itteni működése alatt tanúságot tett arról is, hogy igazi író, aki az alkotás idejét a legnehezebb körülmények között harcolja ki magának […] Legyen a számára kivételes s precedensül nem szolgáló „alkotónap” egy olyan új forma, amelyet intézetünk a közösség számára alkotó szépíró munkatársa könyvtári munkájának jutalmazására, s további írói tevékenysége serkentésére létesít.” – Szőke Sándor könyvtárvezető felterjesztése Sánta Ferenc második alkotónapjára (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Archívuma 16. fond 1/1961)

Első elbeszéléskötete (1956) után fő művei mind az Eötvös Könyvtárban töltött években jelentek meg: Farkasok a küszöbön (1961), Az ötödik pecsét (1963), Húsz óra (1964), Az áruló (1966). Sőtér István igazgató 1966 őszén mentesítette könyvtári teendői alól és irodalmi-szociográfiai kutatómunkával bízta meg.

Sánta Ferenc munkanaplója 1959-60.

Sánta Ferenc munkanaplója 1959-60.

 

Sánta Ferenc munkanaplója 1959. szept. 25 - okt. 1.

Sánta Ferenc munkanaplója 1959. szept. 25 – okt. 1.